Kategori: NYHETER & LÄSTIPS

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att högre instans avgör den principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig

Datainspektionen har granskat hur Google hanterar ”rätten att bli glömd”, det vill säga möjligheten för en person att begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller personens namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga.

En del i Datainspektionens granskning var att utreda hur en sökträff ska tas bort. Datainspektionen bedömde att det kan finnas situationer då sökträffar inte bara ska tas bort vid sökningar som görs i Sverige, utan även globalt. Det gäller om man kan anta att visningen av sökträffen i utlandet får konsekvenser för den registrerades personliga integritet och om det finns en särskild anknytning till Sverige och personen ifråga, till exempel om informationen på den länkade webbsidan är skriven på svenska, riktar sig till en svensk publik, innehåller uppgifter om en person som befinner sig i Sverige eller att informationen har publicerats på den svenska domänen .se.

Google överklagade delar av Datainspektionens beslut, bland annat just om sökträffar i vissa fall ska tas bort globalt. Förvaltningsrätten gav Google rätt i den frågan och ansåg att sökträffar enbart ska tas bort från svenska sökningar.

”Hur långt rätten att bli glömd sträcker sig är en principiellt viktig fråga. Därför väljer vi nu att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten”, säger Hans-Olof Lindblom, chefsjurist på Datainspektionen.

Text/pressmeddelande: Datainspektionen

PR Daily: How to respond when the media gets it wrong

After beating charges of larceny and fraud in 1987, former U.S. Secretary of Labor Ray Donovan famously asked, “Which office do I go to get my reputation back?”

Although the media are often right, you probably don’t need much convincing that they have convicted innocent people far too many times.

Read more

Nyheter24: Så tvättar du bort ditt dåliga rykte på nätet

Har du ett dåligt rykte på nätet? Nyheter24 listar de bästa tipsen på hur du tvättar bort den dåliga stämpeln. Vad är det första du gör när du vill ha information om en person? För många blir svaret Google. När vi exempelvis ska på arbetsintervju är det troligt att arbetsgivaren googlar dig. Men hur kan vi påverka sökresultatet?

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén