Kategori: JURIDIK

Google förlorade nytt domstolsfall om rätten att bli glömd

En brittisk affärsman kallad NT2 vann i domstol mot Google. Rätten slog fast att den tidigare dömda mannen hade rätt att bli glömd efter ett brott han sonat för drygt 10 år sedan. Samtidigt förlorade en annan affärsman NT1 samma typ av förhandling. Han visade ingen ånger och hade även fortsatt sin kriminalitet, enligt domaren.

Mannen kallad NT2 hade tidigare dömts för ”conspiracy to intercept communications” och fått 6 månaders fängelse, skriver Independent i artikeln ”Google loses landmark ’right to be forgotten’ case” från den 13 april 2018. Domaren (Warby) som dömde i bägge fallen där Google var part säger att det framöver sannolikt kommer att uppstå flera fall av liknande typ, särskilt med tanke på att NT2 faktiskt vann i rätten mot Google.

Båda männen som försökt få Google att glömma sökträffar om äldre domslut försökte få Google att ta bort sökträffar till artiklar i media. Google vägrade till en början uppfylla detta önskemål, men förlorade alltså i fallet i ”high court” gällande mannen kallad NT2.

En anledning till att domare Warby valde att tillmötesgå NT2, men inte NT1, berodde på att endast NT2 visade tecken på ånger medan NT1 fortsatt att vilseleda allmänheten (mislead the public).

“He [NT1] has not accepted his guilt, has misled the public and this court, and shows no remorse over any of these matters”.

NT1 hade enligt domarens bedömning inte upphört med sin vilseledande verksamhet och hade fortfarande en position från vilken han kunde fortsätta lura människor. Sökträffarna på Google fyllde funktionen att minska risken för att fler låter sig luras av mannens affärsaktiviteter, resonerade domaren.

Domaren uppgav ytterligare skäl och argument kring domslutet gällande NT2. Han sa till exempel att nyckelslutsatsen i relation till NT2:s yrkande var att brottet han begått och straffet han fått hade blivit föråldrat, irrelevant och idag var av föga intresse för sökanvändare av Google (läs allmänheten) för att försvara att tillhörande sökträffar om mannens brott och straff skulle ha ett fortsatt existensberättigande.

2014 fastställdes ett prejudicerande domslut i Spanien (EU) gällande rätten att bli glömd vilket var till fördel för en man som yrkade på det.  Domslutet slog fast att en person inom EU har rätt att få bort sökträffar från Google om sökträffarna kan anses vara föråldrade eller irrelevanta. Efter det har Google fått in önskemål om att radera 2,4 miljoner sökträffar, skriver Independent. Sökmotorer som Google kan dock avfärda dessa önskemål om sökträffarnas allmänna intresse kan anses vara viktigare än rätten till en sökträffdrabbad persons privatliv.

Hugh Tomlinson - Pressfoto: Matrixlaw.co.uk

Hugh Tomlinson – Pressfoto: Matrixlaw.co.uk

NT1:s juridiska företrädare Hugh Tomlinson (ordförande för Hacked Off) argumenterade under de rättsliga förhandlingarna att sökträffarna orsakade hans klient både kval och upprördhet. Han sa även att NT1 inte var en offentlig person (vilket underlättar för den som yrkar på att bli glömd) och han menade att många som gjort illgärningar som unga konstant blir negativt påverkade senare i livet eftersom det numera är mycket vanligt att personer blir granskade med hjälp av sökmotorer (tex av rekryterare, bekanta, arbetskollegor, arbetsgivare).

Tomlinson menade även att rätten att bli glömd av Google underlättar för tidigare dömda personer att lättare återanpassas i samhället så att de kan få leva normala liv.

Domaren valde trots dessa argument inte att tillmötesgå NT1:s yrkanden. Domaren avslog även försök från NT2:s sida att få ut skadestånd från Google.

Text: Torbjörn Sassersson

 

 

 

 

Statskoll.se: ”Datainspektionen inleder granskning av Google”

Datainspektionen-logoGoogle är inte alltid villigt att ta bort personuppgifter från sin sökmotor trots att personer begärt det med stöd av en dom i EU-domstolen. Därför inleder Datainspektionen en granskning av Googles hantering, skriver Statskoll.se

EU-domstolens dom gäller även andra sökmotorer men så gott som samtliga 7.500 klagomål från svenskar har gällt Google, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

Läs mer på Statskoll.se

David Drummond - Photo Google

70,000 politiker, dömda och andra individer har ansökt om Googles glömska

När EU-domstolen slog fast i maj 2014 att europeiska medborgare under vissa förutsättningar har rätt att bli glömda av sökmotorer som tex Google orsakades enorma problem för dessa. Google som har mottot ”Don’t be evil” begravdes under en hög av glöm-mig-ansökningar.

Text och fri översättning: Torbjörn Sassersson | Foto: Google

EU-domstolen slog alltså fast att individer ska ha rätten att få sina önskemål prövade av Google om att få bort innehåll från sökmotorerna som är inadekvat, irrelevant, inte längre relevant eller överdrivet. Denna rätt att bli glömd gäller all form av innehåll inkluderat tidningsartiklar likväl som forumsposter och blogginlägg.

David Drummond - Photo GoogleEnligt David Drummond som är juridisk chef på Google har enbart Google mottagit över 70, 000 ansökningar (takedown requests) inkluderande 250,000 webbsidor. Här ingår ansökningar från vanligt folk, före detta politiker och även personer dömda i domstol. Alla vill ha information (och desinformation) om sig själv uteslutna ur sökresultaten. Ibland handlar det om kommentarer som personer själva skrivit eller tex bokrecensioner som publicerats i nättidningar.

Den etiska kärnfrågan är om personer har rätt att bli glömda eller om allmänheten har rätt att få veta vad dessa har skrivit eller vad andra har skrivit om dem.

The examples we’ve seen so far highlight the difficult value judgments search engines and European society now face…in each case someone wants the information hidden, while others might argue that it should be out in the open. / David Drummond

I början på juli 2014 började Google ta bort sökresultat som länkar tex till nedsättande bloggartiklar om höga medieprofiler i England och tidningsartiklar om en skotsk domare som hade ljugit om ett domslut i en fotbollsmatch.

Samtidigt har journalister och ”offentlighets-aktivister” uttalat vrede inför dessa borttagningar.

”Takedown requests” saknar ofta motiveringar

Drummond skriver i en artikel att Google ska följa domstolsbeslutet som tagits och han känner empati för många typer av borttagningsönskemål som texter om personer som bevisligen inte dömts för något trots att de förhörts av polis eller unga kvinnor som fallit offer för sexbrottslingar.

Indeed, it’s hard not to empathise with some of the requests that we’ve seen – from the man who asked that we do not show a news article saying that he had been questioned in connection with a crime (he’s able to demonstrate that he was never charged) to the mother who requested that we remove news articles for her daughter’s name as she had been the victim of abuse.

Google har nu särskilda team som i varje land handlägger borttagningsönskemål (takedown requests), men arbetet är inte enkelt. Oftast saknas motiveringar i ansökningarna om varför sökträffar ska gömmas.

Google har även skapat ett råd (advisory council) med en kommitté bestående av 10 inflytelserika personer inom teknik, akademi, juridik och journalism. Rådet ska vara policy-motpart till de europeiska medborgarna och deras önskemål.

googles-new-advisory-committee-seeking-input-european-citizens-about-what-content-should-be

Kommittén består idag bla av Googles styrelseordförande Eric Schmidt, Frank La Rue expert inom konflikthantering och mänskliga rättigheter samt den tyska parlamentarikern Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

We want to strike this balance right. This obligation is a new and difficult challenge for us, and we’re seeking advice on the principles Google ought to apply when making decisions on individual cases. / Google

Rådet ska publicera ett tyckande senare under 2014. Det ska baseras på erfarenheter från Googles arbete att tillmötesgå medborgarnas önskemål och åsiktsbidrag från regeringar, näringslivet, teknikindustrin och datamyndigheter.

Text och fri översättning: Torbjörn Sassersson

Källa: International Business Times: Google’s Right To Be Forgotten: 70,000 Politicians, Criminals and Individuals Want Offending Content Erased

Googles nya ”search removal request” för européer utprövas skarpt

Google-Logo-PandaTjänsten som borde ha funnits för flera år sedan är äntligen en realitet. Nu kan EU-medborgare ansöka om att få Google att utesluta inaktuella, inadekvata och irrelevanta sökräffar om individer.

Tjänsten är ett svar på EU-domstolens prejudicerande domslut där en spansk man gavs rätt att få bort känslig personlig information från sökträffarna på Google. 

Domslutet innebär att alla EU-medborgare har rätten att få sin begäran,  om att osynliggöra vissa sökträffar, prövad av Google. 

Hur Google kommer att bedöma varje enskild begäran återstår att se. Kanske den där negativa sökträffen om dig får ligga kvar.

Google kommer att: ”balance the privacy rights of the individual with the public’s right to know and distribute information” dvs balansera den utsatte individens privata rättigheter med allmänhetens rätt att få veta något om dig och allmänhetens rätt att få skriva tyckande texter om dig. Google kommer att ta hänsyn till om det finns ett allmänintresse i den text som avhandlar dig. 

Information om finansiella bedrägerier, brott, felbehandlingar inom ramen för en person yrke och tjänstemäns uppförande eller handläggande kan anses vara av allmänt intresse.

Formuläret: ”Begäran om borttagning från sökning enligt europeisk dataskyddslag”  är enkelt att fylla i och du kan anmäla flera sökträffar för granskning. Du behöver endast bifoga en identitetshandling.

Om Google säger nej är det kanske dags att anlita extern hjälp med att reparera och bygga upp ett gott, korrekt och aktuellt rykte.

Kontakta mig, Torbjörn Sassersson


Relaterat

Computer Sweden: ”EU:s Google-dom skakar om”

Computer Sweden: ”EU: Rätt att bli glömd av Google”

Europeiska unionens domstol (Curia.europa.eu): Pressmeddelande nr 70/14 – Luxemburg den 13 maj 2014

Curia.europa.eu: Domslut sammanfattning

Curia.europa.eu: DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 13 maj 2014

Curia.europa.eu: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Nacional (Spanien) den 9 mars 2012

Curia.europa.eu: Google Spain SL Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Mario Costeja González

Curia.europa.eu: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Nacional (Spanien) den 9 mars 2012 — Google Spain


Effektiv metod mot näthatare – stäm dem och begär skadestånd


Integritet Mårten SchultzJuridikprofessor Mårten Schultz lösning på näthatet är enkel och radikal. Stäm först den som näthatat dig och begär sedan skadestånd. Det kommer att få näthatet upphöra, säger han i en intervju i tidningen Integritet i fokus, skriver Datainspektionen.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto på Mårten Schultz: Jonte Wentzel

Mårten Schultz leder den ideella organisationen Juridikinstitutet och med institutet som bas driver han tillsammans med ett antal studenter vid olika universitet i Sverige en kampanj som man kallar ”juridisk aktivism”.

Juridikinstitutet hjälper dem som drabbas av hat på nätet att med hjälp av ombud skicka krav på skadestånd till näthataren. Om näthataren inte betalar går man vidare till tingsrätten.

Men även näthatarna kan slå tillbaka. Aftonbladet skriver den 28 april 2014 att Robert Aschberg som jagar näthatare i TV-programmet trolljägarna blivit stämd av en kvinna som anser att hon förtalats.

Det som är speciellt med fallet är att näthatarens namn och adress ska ha synts i TV-bilden när programledaren Robert Aschberg, lade ett kuvert i hennes brevlåda. 

En näthatare som dock blivit stämd och inte hängts ut i TV kan dock knappast förtalsanmäla. Det finns inget att ta fasta på för näthataren. [red anm]

Läs mer på Datainspektionen

Läs mer i Integritet i Fokus

Läs mer i Aftonbladet: ”Trolljägarna anmält för förtal”

Läs mer i DN: Nu skickar Julia kravbrev till näthatarna

Läs mer på Juridikinstitutet


Driven av WordPress & Tema av Anders Norén