Kategori: BRANDING

Företagens anseende bland kunder/ickekunder avgör dess framgång

Ett företags anseende eller rykte bland kunder och icke-kunder avgör dess framgång enligt en undersökning utförd av TNS Sifo. Företag i fyra branscher undersöktes. Handelsbanken, Ikea, Länsförsäkringar och Ica ligger bäst till. Deras rykten ligger klart över konkurrenternas.

”Det viktigaste är att man håller vad man lovar. Att ge ett sympatiskt intryck är också viktigt liksom att framstå som trovärdig i medierna”, säger Göran Celander, ansvarig för anseendeindexet hos TNS Sifo. En faktor som blivit viktigare under senaste året är om man upplever att företaget bidrar positivt till samhället.

Anseendeindex är uppbyggt så att det går att jämföra mellan olika branscher. Indexet speglar kvaliteten hos varor och tjänster, men också det personliga intrycket av företaget, skriver Svensk Dagbladet.

TNS SIFOs Anseendeindex 2011 (PDF-rapport)

Innehåll

  • Fakta om studien och kontaktuppgifter
  • Anseendeindex 2011 och jämförelse med 2010
  • Index per bransch
  • De 10 viktigaste drivkrafterna
  • Internationell jämförelse
  • Metodförklaring

Syfte: Bygga egen kunskap kring vilka drivkrafter som bygger företags anseende i Sverige

Undersökningen är baserad på 23 konsumentnära företag i fem branscher (finans, detaljhandel, energi, telekom, brev/paket/logistik). Företagen är valda utifrån att de är hyggligt välkända samt marknadsledare eller uppstickare i sin bransch.

SvD: Icke-kunders inställning avgör företags framgång

William Arruda: How to Create Your Own Personal Brand

Personal branding consultant William Arruda shares some easy ways to build your personal brand – and marry them with corporate brand. Filmed at Cisco’s Partner Velocity conference in Paris.

Elza Dunkels: Blås i visselpipan

Det har länge varit känt att så kallade whistleblowers, folk som slår larm om missförhållanden, löper stor risk för repressalier.

Då är det inte bara efterräkningar från den man tipsade om, utan lika mycket från omgivningen. Ingen tycks gilla den där lilla skitungen som sa att kejsaren var naken.

Jag tycker nog att det är den sidan av det hela vi borde diskutera nu. Nu vet vi att internet har förenklat processerna vid avslöjanden och vi behöver inte prata så mycket om det.

I stället bör vi rannsaka oss själva och fundera över varför vi reagerar så starkt när någon berättar hur det är. Alltså varför vi vänder oss mot den som berättar i stället för att reagera på det som avslöjats.

Läs hela artikeln


Elza Dunkels

Elza Dunkels, född 1960, är filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Dunkels’ doktorsavhandling handlar om barns och ungas Internetanvändande och om kulturer på nätet. En stor del av hennes forskning handlar om vilka strategier barn och unga använder när de är ute på Internet för att skydda sig mot faror och obehagligheter. I hennes projekt ingår webbplatsen Nätkulturer. Dunkels arbete har blivit uppmärksammat i bland annat media redan innan avhandlingen är färdig, och hon har blivit en regelbunden föreläsare på temat barn och Internet på konferenser av olika slag. Elzas blogg

SvD: Anseendet är den nya hårdvalutan

Informatörer och PR-byråer har bråda dagar för att reparera skadat anseende för organisationer och företag. Företag, myndigheter, skolor, sjukhus – alla är beroende av sitt anseende för att attrahera kunder, medarbetare och kapital.

Den senaste tidens offentliga debatter visar att det finns en gemensam nämnare. Kultursidorna har uppehållit sig vid konststuderanden som brutit mot lagen eller missbrukat det allmännas resurser. I nyheterna från näringslivet har debatten cirkulerat kring direktörsbonusar, och Utrikesdepartementet har försökt nyansera bilden av sin verksamhet efter ett TV-program där livet som diplomat framställts som en glidande playboy-tillvaro. Det som står på spel är något som allt oftare attackeras och försvaras: nämligen anseenden. När man gör uttalanden är det för att försvara sina goda men nu ifrågasatta anseenden.

Läs artikeln på SvD

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén