Google-Logo-PandaTjänsten som borde ha funnits för flera år sedan är äntligen en realitet. Nu kan EU-medborgare ansöka om att få Google att utesluta inaktuella, inadekvata och irrelevanta sökräffar om individer.

Tjänsten är ett svar på EU-domstolens prejudicerande domslut där en spansk man gavs rätt att få bort känslig personlig information från sökträffarna på Google. 

Domslutet innebär att alla EU-medborgare har rätten att få sin begäran,  om att osynliggöra vissa sökträffar, prövad av Google. 

Hur Google kommer att bedöma varje enskild begäran återstår att se. Kanske den där negativa sökträffen om dig får ligga kvar.

Google kommer att: ”balance the privacy rights of the individual with the public’s right to know and distribute information” dvs balansera den utsatte individens privata rättigheter med allmänhetens rätt att få veta något om dig och allmänhetens rätt att få skriva tyckande texter om dig. Google kommer att ta hänsyn till om det finns ett allmänintresse i den text som avhandlar dig. 

Information om finansiella bedrägerier, brott, felbehandlingar inom ramen för en person yrke och tjänstemäns uppförande eller handläggande kan anses vara av allmänt intresse.

Formuläret: ”Begäran om borttagning från sökning enligt europeisk dataskyddslag”  är enkelt att fylla i och du kan anmäla flera sökträffar för granskning. Du behöver endast bifoga en identitetshandling.

Om Google säger nej är det kanske dags att anlita extern hjälp med att reparera och bygga upp ett gott, korrekt och aktuellt rykte.

Kontakta mig, Torbjörn Sassersson


Relaterat

Computer Sweden: ”EU:s Google-dom skakar om”

Computer Sweden: ”EU: Rätt att bli glömd av Google”

Europeiska unionens domstol (Curia.europa.eu): Pressmeddelande nr 70/14 – Luxemburg den 13 maj 2014

Curia.europa.eu: Domslut sammanfattning

Curia.europa.eu: DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 13 maj 2014

Curia.europa.eu: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Nacional (Spanien) den 9 mars 2012

Curia.europa.eu: Google Spain SL Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Mario Costeja González

Curia.europa.eu: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Nacional (Spanien) den 9 mars 2012 — Google Spain