DN: Efter flera års rapporter om grupptryck, alkoholförgiftningar och snygghetsparader har polis och gymnasieledningar i Stockholm tagit krafttag mot den så kallade nollningen, den initieringsfest som ofta sker i samband med skolstarten.

Information till föräldrar, öppna brev på skolornas hemsidor och ett tätt samarbete med polisen är några av de metoder som ska stoppa förnedrande aktiviteter under nollningarna.

Läs mer i DN