Facebook mobbningMobbande kommentarer, opassande bilder och pikar på Facebook kan nu anmälas. Sedan tidigare har användare kunnat anmäla en bild eller ett inlägg på Facebook. Numera ska i stället knappen formuleras om till att bilden eller inlägget ”är ett problem” som ska omfatta en rad olika problem som tex brottslig aktivitet, pornografiska bilder, hot och bilder på droganvändning.

I ett frågeformulär ber Facebook användaren bedöma hur viktigt det är att en bild tas bort, orsak till att man vill det och vad som är problemet med bilden. De personer som känner sig hotade behöver en annan typ av hjälp än de som känner sig förolämpade, menar Facebook.

Åtgärderna är olika beroende på situationen. Ett standardmeddelande kan uppmana personen ifråga att ta bort inlägget. I ett annat fall kanske minderåriga personer kan få hjälp att kontakta en vän eller en vuxen på Facebook.

Facebook vill därmed öka dialogen mellan användarna. Det ska även finnas en tydlig för hjälp för personer med självmordstankar.

Förändringen av sidan har genomförts efter studier inkluderade forskare från Yale, Columbia och Berkeley so tillsammans med en studiegrupp och psykologer har gått igenom sajten.

Formuläret har konstruerats så att det ska vara trevligare och mindre formellt. Förändringarna har gjort att man under testperioden har sett att 78 procent fullföljer sin anmälan av ett olämligt inlägg eller en olämplig bild, jämfört med 48 procent innan, skriver DN.