Peter Lessard är en online reputation manager som här berättar hur snabbt ett online-företags affärer kan skadas på grund av dåligt rykte på webben. Det kan gå på några dagar om kunder börjar sprida negativa omdömen. Lessard nämner: ”rip-off reports”, falska klagomål postade av konkurrenter, missnöjda fd anställda och diverse internetaktivister som kan ligga bakom falska rykten.

peterlessard.com