Informatörer och PR-byråer har bråda dagar för att reparera skadat anseende för organisationer och företag. Företag, myndigheter, skolor, sjukhus – alla är beroende av sitt anseende för att attrahera kunder, medarbetare och kapital.

Den senaste tidens offentliga debatter visar att det finns en gemensam nämnare. Kultursidorna har uppehållit sig vid konststuderanden som brutit mot lagen eller missbrukat det allmännas resurser. I nyheterna från näringslivet har debatten cirkulerat kring direktörsbonusar, och Utrikesdepartementet har försökt nyansera bilden av sin verksamhet efter ett TV-program där livet som diplomat framställts som en glidande playboy-tillvaro. Det som står på spel är något som allt oftare attackeras och försvaras: nämligen anseenden. När man gör uttalanden är det för att försvara sina goda men nu ifrågasatta anseenden.

Läs artikeln på SvD