Tagg: ryktesdestruktion

Avancerad ryktesdestruktion och regelbrott mot public service etik utfört av SR

husrannsakan2_enbyfilm_bocc88rje_peratt

DEBATT. Sveriges Radio har initierat ett mot Erik Enby riktat bedrägligt programinnehåll i SR-programmet ”Kropp och Själ” och SR har därmed medverkat till en förundersökning om anmälan till åtal som bland annat leder till ovan skildrade husrannsakan. Sådan propaganda strider mot DEBATT.  policy.

  • SVT:s utbud [ska] präglas av demokratiska och humanistiska värden.
  • SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället.
  •  SVT ska vara opartiskt och sakligt.

En tioårig förföljelse av läkaren Erik Enby kulminerar i det av Granskningsnämnden dömda radioprogrammet ”Kropp och Själ” (1 april 2014). Chefsjuristen för IVO Anders Alexandersson talar redan i programmet om att han ska kräva åtal. Det leder till förundersökning och husrannsakan som genomfördes hos paret Gunnel och Erik Enby, före jul 2014 i Göteborg.

Det är således inte bara så att man har använt radioprogrammet som stöd för anmälan till åtal. Detta var planerat inom ramen för programmet och därmed är produktionsbolaget och SR medverkande med en avsikt att ge stöd till myndighetens agerande.

Läs hela artikeln

Text: Börje Peratt

Relaterat

”Läkaren som vägrade ge upp” – En film om en läkare och svenska vårdmyndigheters rättshaveri

Desperat försök att förstöra ryktet för homeopatin – Fuglesang används som ryktesdestruent

Christer Fuglesang gör självmordsförsök

Ur ett rykteshanteringsperspektiv är Christer Fuglesangs självmordsförsök med hjälp av homeopatisk medicin, och i samarbete med skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning, intressant av tre skäl. Men ett försök att sabotera ett rykte för någon annan slår ofta tillbaka.

Text: Torbjörn Sassersson

  • Dels visar journalistisk efterforskning att läkemedelsbranschen även kallad ”Big Pharma” sponsrar den skeptiska rörelsen med syftet att orsaka homeopatin och alternativmedicinen maximal skada av konkurrensskäl. Se referensartiklar nedan.
  • Dels anser homeopaterna att Christer Fuglesang visar på en stor portion okunnighet vilket skadar hans eget rykte som naturvetare.
  • Dels är det anmärkningsvärt hur SvD, som fick Vetenskap och Folkbildnings förnedringspris Årets förvillare år 2006 för en artikelserie om energimedicin, i en tät serie artiklar ger så mycket utrymme till en uppenbar kupp mot alternativmedicinen. Försöker SvD tvätta sitt eget rykte genom att slå på en part i underläge?

Birgitta Williams som är homeopat menar att homeopatiska läkemedel inte alls fungerar som skolmedicinska medel. Skolmedicinen arbetar efter principen att att göra kroppen medvetslös, när det gäller sömnmedel, för att skapa ett inducerat vilotillstånd. Det medför att ett vanligt sömnmedel kan döda en person om ”bedövningen” överdoseras.

Homeopatiska läkemedel stärker istället milt kroppens egen förmåga att uppbringa balans i nervsystemet för god sömn genom att eliminera stresstillstånd. Homeopatisk medicin kan därför inte överdoseras.

Skillnaden mellan alternativmedicin och skolmedicin är att alternativa vårdformer oftast ”finstämt” försöker stärka kroppens självläkande förmåga, medan skolmedicinen oftast ”grovt” direktangriper symptomen genom att bedöva dessa.

Med denna enkla kunskap, som Christer Fuglesang hade kunnat tillgodogöra sig genom att ge homeopatin femton minuters uppmärksamhet, hade han kunnat förkasta föreningen Vetenskap och Folkbildnings  kuppartatde försök att sabotera ryktet för en vårdform som är allmänt accepterad i större delen av världen.

Birgitta Williams menar att de rabiata restriktioner som finns i Sverige inte finns någon annanstans i världen. Många ifrågasätter Sveriges negativa särbehandling av alternativmedicin och Sverige rekommenderas att ändra sin lagstiftning så att även barn får tillgång till alternativmedicin. Barn under 8 år får nämligen inte behandlas med homeopati, inte ens när skolmedicinen misslyckats.

”The Committee recommends that the State party consider reviewing and amending existing legislation to ensure that all children, without distinction of age, have access to CAM [komplementär medicin, tex homeopati] examination, treatment and care and can enjoy their right to the highest attainable standard of health”.
Källa FN Committe on the rights of the children, Paragraf 43

Branschtidningen Dagens Homeopati har i flera artiklar avslöjat hur läkemedelsbranschen löpande ger pengar till organiserade skeptiker för att sabotera ryktet för konkurrenter inom den alternativa och komplementära medicinen.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har återigen som organisation visat prov på sin ledande roll som ryktesdestruent. VoF är därför intressant som studieobjekt för organiserad ryktesdestruktion med ideologiska, ekonomiska och politiska förtecken.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat:

SvD: Läsarnas kommentarer om alternativmedicin

SvD: Naturmedel kan innehålla höga doser mediciner

SvD: Preparatets tillverkare kommenterar inte

SvD: Fuglesang genomförde sitt ”självmordsförsök”

SvD: Christer Fuglesang: Därför tar jag en överdos

NewsVoice: Skeptikerrörelsen betald av läkemedelsindustrin för att förstöra homeopatins rykte

Vetenskap och Folkbildning: Årets förvillare 2006 – Svenska Dagbladets Idag-redaktion

Newsmill: Den aggressiva skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning delar säng med läkemedelsindustrin

Dagens Homeopati: Läkemedelsbolag bakom skeptikerkampanj

Dagens Homeopati: Skeptikergrupp fick nära en miljon i stöd från Astra Zeneca

Newsmill: Affärsintressen och konservatism bakom internationell skeptikerrörelse

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén