Webben med sitt kraftigt växande innehåll av sociala medier av typen Facebook och bloggar har idag en mycket stor påverkan på allt och alla. Ofta skapar tyvärr sociala media negativa uppfattningar och myter som omedelbart och ibland hänsynslöst påverkar företag, individer, kommuner, myndigheter och organisationer. För den drabbade parten kan det innebära katastrof i form av stora ekonomiska förluster, skadat varumärke, personlig tragedi och badwill.

Beredskapen hos företagsledare, organisationer, kommunstyrelser, tjänstemän, kändisar, politiker, beslutsfattare och enskilda individer är ofta dålig. Även PR?byråer och opinionsbildande institut saknar ofta personella resurser och kunnande för att effektivt förebygga och häva destruktiva tendenser på webben för sina kunder.

Därför behövs specialister inom rykteshantering på webbenKontakta mig för en diskussion

sociala media