Kategori: NYHETER & LÄSTIPS (Sida 1 av 2)

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att högre instans avgör den principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

Text/pressmeddelande: Datainspektionen

Datainspektionen har granskat hur Google hanterar ”rätten att bli glömd”, det vill säga möjligheten för en person att begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller personens namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga.

En del i Datainspektionens granskning var att utreda hur en sökträff ska tas bort. Datainspektionen bedömde att det kan finnas situationer då sökträffar inte bara ska tas bort vid sökningar som görs i Sverige, utan även globalt. Det gäller om man kan anta att visningen av sökträffen i utlandet får konsekvenser för den registrerades personliga integritet och om det finns en särskild anknytning till Sverige och personen ifråga, till exempel om informationen på den länkade webbsidan är skriven på svenska, riktar sig till en svensk publik, innehåller uppgifter om en person som befinner sig i Sverige eller att informationen har publicerats på den svenska domänen .se.

Google överklagade delar av Datainspektionens beslut, bland annat just om sökträffar i vissa fall ska tas bort globalt. Förvaltningsrätten gav Google rätt i den frågan och ansåg att sökträffar enbart ska tas bort från svenska sökningar.

”Hur långt rätten att bli glömd sträcker sig är en principiellt viktig fråga. Därför väljer vi nu att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten”, säger Hans-Olof Lindblom, chefsjurist på Datainspektionen.

Text/pressmeddelande: Datainspektionen

Astroturfing – Budskap maskerat som gräsrotsrörelse

astroturf-300x198Astroturfing är en metod där en sponsor eller organisation för fram ett budskap maskerat som om det kommer från eller stöds av en gräsrotsrörelse. Det kan handla om att ge sken av trovärdighet, men utan att redovisa bakomliggande ekonomiska bindningar. 

Artikeln är återpublicerad med tillstånd från Skeptikerskolan.se

Astroturfing kan vara politisk, religiös, ideologisk eller handla om marknadsföring eller reklam. Ordet astroturfing kommer från AstroTurf ett varumärke av syntetiskt gräs som imiterar levande gräs.

På internet brukar astroturfare maskera sin identitet och sina intentioner. En enskild astroturfare kan agera bakom många användarnamn för att ge sken av en omfattande support för deras uppdragsgivares agenda.

Astruturfing kan genomföras med hjälp av en frontorganisation eller frontgrupp. En ”front” är skapad och kontrollerad av en bakomliggande organisation som tex ett företag, en myndighet, en kyrka, en religiös grupp, ett politiskt parti, en intresseförening, en underrättelsetjänst eller tex maffian.

En typisk frontorganisation försöker ge sken av att arbeta för allmänhetens bästa medan den i i själva verket arbetar för en uppdragsgivare. Målet kan vara att påverka lagar, konsumtion, opinion genom att föra fram minority viewpoints, smalspåriga uppfattningar, tvivel och genom att publicera köpta vetenskapliga forskningsresultat som går emot genuina vetenskapliga rön.

Astroturfare brukar använda falska bloggar vilka drivs och framställs som om de skrivits av vanliga konsumenter fast de egentligen skrivs av köpta skribenter. Företag som arbetar med astroturfinglåter sina konsulter använda hela uppsättningar av identiteter och ”visual cues” för att påminna konsulten om vilken identitet denne använder för tillfället.

Skepticism bör riktas mot alla misstänkta försök till astroturfing. I flera länder är astroturfing illegalt. I England finns Consumer Protection from Unfair Trading Regulations som reglerar bla astroturfing. En överträdelse kan resultera i upp till två års fängelse och höga böter. Inom EU regleras astroturfing genom Unfair Commercial Practices Directive.

Artikeln är återpublicerad med tillstånd från Skeptikerskolan.se

Text: Torbjörn Sassersson

John Chow: How to Create a Better Excerpt RSS for Your Blog

RSS

Some people will tell you that RSS is dead and that most people only rely on social media to get their stories. And these people would be wrong. Many of us still subscribe to our favorite websites and we sift through the posts in an RSS aggregator of our choosing, like Feedly or the Digg Reader. Way back in 2006, John wrote about why he offers a full feed RSS for this blog and up until recently, I did the same for my blog too. / John Chow

Read more

Aktivitetslogg avslöjar allt du gör på Facebook

Facebook aktivitetsloggTack vare – eller på grund av – en ny funktion på Facebook kan din pojkvän, sambo, fru, eller kompis med ett par knapptryck spåra ALLT du gjort på sajten, skriver Expressen.

”Genom att trycka på knappen ”Aktivitetslogg” på din profilsida och sedan klicka i rutan bredvid ”inkludera Bara jag-aktivitet” kan du se vilka profiler du har besökt, vilka sidor du har besökt och vad du sökt på.”

Läs mer

PR Daily: How to respond when the media gets it wrong

After beating charges of larceny and fraud in 1987, former U.S. Secretary of Labor Ray Donovan famously asked, “Which office do I go to get my reputation back?”

Although the media are often right, you probably don’t need much convincing that they have convicted innocent people far too many times.

Read more

Googles handbok i sökmotoroptimering (SEO)

Den här handboken i SEO är till nytta för webbansvariga, bloggare och hemsideägare  som vill lära sig sökmotoroptimering och som vill förbättra hur deras webbplatser interagerar med både användare och sökmotorer.

Läs mer och ladda ner handboken

Polis och gymansieskolorna ska stoppa nollningarna

DN: Efter flera års rapporter om grupptryck, alkoholförgiftningar och snygghetsparader har polis och gymnasieledningar i Stockholm tagit krafttag mot den så kallade nollningen, den initieringsfest som ofta sker i samband med skolstarten.

Information till föräldrar, öppna brev på skolornas hemsidor och ett tätt samarbete med polisen är några av de metoder som ska stoppa förnedrande aktiviteter under nollningarna.

Läs mer i DN

Nyheter24: Så tvättar du bort ditt dåliga rykte på nätet

Har du ett dåligt rykte på nätet? Nyheter24 listar de bästa tipsen på hur du tvättar bort den dåliga stämpeln. Vad är det första du gör när du vill ha information om en person? För många blir svaret Google. När vi exempelvis ska på arbetsintervju är det troligt att arbetsgivaren googlar dig. Men hur kan vi påverka sökresultatet?

Cyberstalking – organiserade angrepp på yttrandefriheten

Hur långt är antihumanister,  skeptiker, nyateister och sjukvårdspersonal villiga att gå för att hämma människors yttrande- och valfrihet? Vilken typ av metoder använder de i sina försök att skrämma människor till tystnad, styra beslutsprocesser eller främja sina egna övertygelser? 

Bloggen Infilteredperception kommer att ge konkreta exempel på Cyberstalking-metoder som används i försök att begränsa människors yttrandefrihet, för att undertrycka det fria flödet av information, andra trosuppfattningar och ideal.

Läs mer (på norska)

Loopia tipsar: Bygg din företagssajt för Google

Google är fortfarande kung av sökmotorer, och som småföretagare är sökmotorerna ett enkelt och billigt sätt att sälja och marknadsföra. Mittföretag.com har skrivit ihop sju tips som hjälper din sajt mot toppen i Googles organiska träfflista.

Läs mer

 

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén