Kategori: Featured (Sida 1 av 6)

Google förlorade nytt domstolsfall om rätten att bli glömd

En brittisk affärsman kallad NT2 vann i domstol mot Google. Rätten slog fast att den tidigare dömda mannen hade rätt att bli glömd efter ett brott han sonat för drygt 10 år sedan. Samtidigt förlorade en annan affärsman NT1 samma typ av förhandling. Han visade ingen ånger och hade även fortsatt sin kriminalitet, enligt domaren.

Mannen kallad NT2 hade tidigare dömts för ”conspiracy to intercept communications” och fått 6 månaders fängelse, skriver Independent i artikeln ”Google loses landmark ’right to be forgotten’ case” från den 13 april 2018. Domaren (Warby) som dömde i bägge fallen där Google var part säger att det framöver sannolikt kommer att uppstå flera fall av liknande typ, särskilt med tanke på att NT2 faktiskt vann i rätten mot Google.

Båda männen som försökt få Google att glömma sökträffar om äldre domslut försökte få Google att ta bort sökträffar till artiklar i media. Google vägrade till en början uppfylla detta önskemål, men förlorade alltså i fallet i ”high court” gällande mannen kallad NT2.

En anledning till att domare Warby valde att tillmötesgå NT2, men inte NT1, berodde på att endast NT2 visade tecken på ånger medan NT1 fortsatt att vilseleda allmänheten (mislead the public).

“He [NT1] has not accepted his guilt, has misled the public and this court, and shows no remorse over any of these matters”.

NT1 hade enligt domarens bedömning inte upphört med sin vilseledande verksamhet och hade fortfarande en position från vilken han kunde fortsätta lura människor. Sökträffarna på Google fyllde funktionen att minska risken för att fler låter sig luras av mannens affärsaktiviteter, resonerade domaren.

Domaren uppgav ytterligare skäl och argument kring domslutet gällande NT2. Han sa till exempel att nyckelslutsatsen i relation till NT2:s yrkande var att brottet han begått och straffet han fått hade blivit föråldrat, irrelevant och idag var av föga intresse för sökanvändare av Google (läs allmänheten) för att försvara att tillhörande sökträffar om mannens brott och straff skulle ha ett fortsatt existensberättigande.

2014 fastställdes ett prejudicerande domslut i Spanien (EU) gällande rätten att bli glömd vilket var till fördel för en man som yrkade på det.  Domslutet slog fast att en person inom EU har rätt att få bort sökträffar från Google om sökträffarna kan anses vara föråldrade eller irrelevanta. Efter det har Google fått in önskemål om att radera 2,4 miljoner sökträffar, skriver Independent. Sökmotorer som Google kan dock avfärda dessa önskemål om sökträffarnas allmänna intresse kan anses vara viktigare än rätten till en sökträffdrabbad persons privatliv.

Hugh Tomlinson - Pressfoto: Matrixlaw.co.uk

Hugh Tomlinson – Pressfoto: Matrixlaw.co.uk

NT1:s juridiska företrädare Hugh Tomlinson (ordförande för Hacked Off) argumenterade under de rättsliga förhandlingarna att sökträffarna orsakade hans klient både kval och upprördhet. Han sa även att NT1 inte var en offentlig person (vilket underlättar för den som yrkar på att bli glömd) och han menade att många som gjort illgärningar som unga konstant blir negativt påverkade senare i livet eftersom det numera är mycket vanligt att personer blir granskade med hjälp av sökmotorer (tex av rekryterare, bekanta, arbetskollegor, arbetsgivare).

Tomlinson menade även att rätten att bli glömd av Google underlättar för tidigare dömda personer att lättare återanpassas i samhället så att de kan få leva normala liv.

Domaren valde trots dessa argument inte att tillmötesgå NT1:s yrkanden. Domaren avslog även försök från NT2:s sida att få ut skadestånd från Google.

Text: Torbjörn Sassersson

 

 

 

 

Begravningsord är Sveriges dyraste sökord

När SEO-företaget Topdog och analysföretaget Semrush sammanställde kostnaden över de dyraste sökorden att annonsera med på Google kom oväntat orden ”begravningsbyrå göteborg” i toppen. ”Att begravningsord är så pass dyra sökord är lite förvånande” kommenterar Christian Rudolf på Topdog.

I början av januari 2017 publicerad SEO-företaget Topdog en sammanställning över de 99 dyraste sökorden som finns på Google, tillsammans med analysföretaget Semrush. Analysen baserades på 11 miljoner olika ord och fraser som användes under sommaren 2016. Många blev nog förvånade när orden ”begravningsbyrå göteborg” hamnade högst upp på listan. Ett enda klick kostade då 465 kr. Även om Christian Rudolf på Topdog betraktar det som oväntat så ser han även att det finns logiska förklaringar.

Läs mer och se listan

Facebook stäms för medverkan till hämndpornografi – första fallet någonsin

Hämndpornografi - Foto: Crestock.com

Hämndpornografi – Foto: Crestock.com

The Independent skriver idag i artikeln: ”14-year-old sues Facebook over naked photos” om en flicka från Irland som med hjälp av advokater stämmer Facebook för att en nakenbild postats på Facebook med avsikten att skada hennes rykte. Det kallas hämndpornografi.

Revenge porn on Facebook - Independent

Revenge porn on Facebook – Independent

Flickans advokater hävdar att förövaren fått tag på fotot genom utpressning för att sedan posta bilden på en skamsida med avsikten att hämnas på flickan. Independent skriver att rättsfallet som riktas både mot Facebook och mannen som postade fotot är det första av sitt slag i världen.

Vid en hearing på högsta domstolen i Belfast hävdade en av flickans advokater, Edward Fitzgerard, att Facebook borde ha stoppat delandet av bilden i ett tidigt stadium, vilket inte skedde.

Det intressanta är bla att flickans två advokater, Fitzgerald och Peter Girvan, hävdar att själva uppladdningen och delandet av bilden är att betrakta som barnmisshandel.

En talesman från Facebook, Brett Lockhart, menar att det är omöjligt att överse den enorma mängd av material som finns på Facebook och att Facebook hade raderat bilden om de blivit meddelande om att den fanns online.

Edward Fitzgerard hävdar då att Facebook hade möjligheten att själva upptäcka denna form av övegrepp. Domaren beslutade att halta rättsprocessen.

På tisdagen avslöjades i en offentlig rapport att över 200 rättsfall har väckts sedan nya lagar införts i UK för att komma till rätta med hämndpornografi (revenge porn) på nätet.

Enligt den nya lagen kan förövare som postat hämndpornografi i sociala medier straffas med upp till två års fängelse.

The offence – which carries a maximum sentence of two years in prison – was introduced in April last year after calls from campaigners and victims to criminalise the distribution of private sexual images of an individual without their consent.

Independent skriver att utnyttjandet av internet och sociala medier för att skämma ut, kontrollera eller hota individer ökar.

Text: Torbjörn Sassersson

Astroturfing – Budskap maskerat som gräsrotsrörelse

astroturf-300x198Astroturfing är en metod där en sponsor eller organisation för fram ett budskap maskerat som om det kommer från eller stöds av en gräsrotsrörelse. Det kan handla om att ge sken av trovärdighet, men utan att redovisa bakomliggande ekonomiska bindningar. 

Artikeln är återpublicerad med tillstånd från Skeptikerskolan.se

Astroturfing kan vara politisk, religiös, ideologisk eller handla om marknadsföring eller reklam. Ordet astroturfing kommer från AstroTurf ett varumärke av syntetiskt gräs som imiterar levande gräs.

På internet brukar astroturfare maskera sin identitet och sina intentioner. En enskild astroturfare kan agera bakom många användarnamn för att ge sken av en omfattande support för deras uppdragsgivares agenda.

Astruturfing kan genomföras med hjälp av en frontorganisation eller frontgrupp. En ”front” är skapad och kontrollerad av en bakomliggande organisation som tex ett företag, en myndighet, en kyrka, en religiös grupp, ett politiskt parti, en intresseförening, en underrättelsetjänst eller tex maffian.

En typisk frontorganisation försöker ge sken av att arbeta för allmänhetens bästa medan den i i själva verket arbetar för en uppdragsgivare. Målet kan vara att påverka lagar, konsumtion, opinion genom att föra fram minority viewpoints, smalspåriga uppfattningar, tvivel och genom att publicera köpta vetenskapliga forskningsresultat som går emot genuina vetenskapliga rön.

Astroturfare brukar använda falska bloggar vilka drivs och framställs som om de skrivits av vanliga konsumenter fast de egentligen skrivs av köpta skribenter. Företag som arbetar med astroturfinglåter sina konsulter använda hela uppsättningar av identiteter och ”visual cues” för att påminna konsulten om vilken identitet denne använder för tillfället.

Skepticism bör riktas mot alla misstänkta försök till astroturfing. I flera länder är astroturfing illegalt. I England finns Consumer Protection from Unfair Trading Regulations som reglerar bla astroturfing. En överträdelse kan resultera i upp till två års fängelse och höga böter. Inom EU regleras astroturfing genom Unfair Commercial Practices Directive.

Artikeln är återpublicerad med tillstånd från Skeptikerskolan.se

Text: Torbjörn Sassersson

Avancerad ryktesdestruktion och regelbrott mot public service etik utfört av SR

husrannsakan2_enbyfilm_bocc88rje_peratt

DEBATT. Sveriges Radio har initierat ett mot Erik Enby riktat bedrägligt programinnehåll i SR-programmet ”Kropp och Själ” och SR har därmed medverkat till en förundersökning om anmälan till åtal som bland annat leder till ovan skildrade husrannsakan. Sådan propaganda strider mot DEBATT.  policy.

  • SVT:s utbud [ska] präglas av demokratiska och humanistiska värden.
  • SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället.
  •  SVT ska vara opartiskt och sakligt.

En tioårig förföljelse av läkaren Erik Enby kulminerar i det av Granskningsnämnden dömda radioprogrammet ”Kropp och Själ” (1 april 2014). Chefsjuristen för IVO Anders Alexandersson talar redan i programmet om att han ska kräva åtal. Det leder till förundersökning och husrannsakan som genomfördes hos paret Gunnel och Erik Enby, före jul 2014 i Göteborg.

Det är således inte bara så att man har använt radioprogrammet som stöd för anmälan till åtal. Detta var planerat inom ramen för programmet och därmed är produktionsbolaget och SR medverkande med en avsikt att ge stöd till myndighetens agerande.

Läs hela artikeln

Text: Börje Peratt

Relaterat

”Läkaren som vägrade ge upp” – En film om en läkare och svenska vårdmyndigheters rättshaveri

Google

EU utreder Google från flera håll – De är för dominanta

EU-kommissionen har beslutat sig för att försöka minska Googles dominans på flera områden. Det pågår redan ett åtal mot Googles prisjämförelsesajt som kan följas av rättsfall riktade mot karttjänsten och Android, sa Margrethe Vestager till Wall Street Journal.

Vestager som är EU:s kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor anmälde Googles prisjämförelsetjänst i april för brott mot konkurrenslagstiftningen. Sökmotorjätten riskerar därför miljardböter.

Nu ska EU även utreda Maps, operativsystemet Android och resefunktionen Flights vilka är tjänster som Google kan ge dominanta fördelar tack vare sin sökmotor.

European Union regulators will actively pursue Google parent Alphabet Inc. on multiple fronts ranging from its contracts with advertisers to its Android mobile-operating system, the bloc’s antitrust chief Margrethe Vestager said, in the clearest sign yet that the U.S. search giant is likely to face fresh competition charges in Brussels. /WSJ

Källa: EU to Pursue Google Parent Alphabet on Multiple Fronts, Vestager Says

Text: Rykteshantering.nu

Statskoll.se: ”Datainspektionen inleder granskning av Google”

Datainspektionen-logoGoogle är inte alltid villigt att ta bort personuppgifter från sin sökmotor trots att personer begärt det med stöd av en dom i EU-domstolen. Därför inleder Datainspektionen en granskning av Googles hantering, skriver Statskoll.se

EU-domstolens dom gäller även andra sökmotorer men så gott som samtliga 7.500 klagomål från svenskar har gällt Google, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

Läs mer på Statskoll.se

Testa om din sajt är mobilanpassad

Testa om din sajt är mobilanpassad

Om du inte mobilanpassat din sajt kommer den att rankas ned av Google i sökträffresultaten. Testa nedan med Googles analysverktyg om din sajt är mobilanpassad.

Loopia: Viktigt att mobilanpassa hemsidan – Startar frågespalt om SEO

Mobilanpassa din hemsida eller sjunk på Google

Mobilbesöken fortsätter att öka och har du inte mobilanpassat din hemsida än är det läge att göra det nu, skriver Loopia i sitt senaste nyhetsbrev. Den 21 april införde Google hårda tag och ändrade så att mobilvänliga hemsidor rankas högre än övriga hemsidor vid sökningar i mobilen och på så vis också syns bättre. Med andra ord kan du hamna rejält på efterkälken om du ännu inte har mobilanpassat din hemsida.

Webmaster’s Mobile Guide kan du läsa mer om vilka krav som ställs på en mobilvänlig hemsida.

Testa hur mobilanpassad din hemsida är i Googles Mobile-Friendly Test

Läs mer om Google’s uppdatering

Loopia startar en frågespalt där SEO-experten Philip Blomsterberg svarar på dina frågor om sökmotoroptimering (SEO). Philip har jobbat med företagande online sedan länge och driver Intripid Sökmotoroptimering, där han nyligen startat en blogg om just SEO och Internetmarknadsföring.

Besök intripid.com/seo-experten och ställ din fråga senast den 14 juni 2015. Svaren publiceras på bloggen längre fram.

Ställ din fråga

Datainspektionen: ”Ditt rykte är på väg att bli big business”

ditt-rykte-big-businessAllt fler inser betydelsen av att fram­ se bra ut pa? na?tet och i USA har ”online reputa­tion management” (ORM) även kallat rykteshantering, blivit en egen industri . Även i Sverige ga?r det att fa? professionell hja?lp med att putsa pa? sitt na?trykte, skriver Datainspektionen i sin tidning ”Integritet i Fokus” nr 3, 2014.

Vi vet att sanna och osanna rykten sprids snabbt pa? na?tet. Individer, varumärken och fo?retag drabbas av allt fra?n elaka bloggare, negativa recensioner och nedsa?ttande inla?gg i webbforum till medvetet drivna smutskastningskampanjer.

Det finns en hel del information av tvivelaktig karakta?r pa? na?tet. Rykten har alltid spridits men ha?r go?r tekniken volymen ho?gre och ra?ckvidden sto?rre, konstaterar omva?rldsanalytikern David Lerdell vars fo?retag Lerdell Investigations bland annat erbjuder hja?lp med rykteshantering.

Den som la?gger ut information pa? na?tet ma?ste vara medveten om att det a?r stor sannolikhet att denna ocksa? blir en del av underlaget i en process da?r man so?ker jobb, sa?ger Andreas A?Åstro?m, kommunikationschef vid Stockholms Handelskammare.

Personso?kningar pa? na?tet blir också viktigare när du söker anställning. Det bekra?ftas av den enka?tundersökning som Bisnode varje a?r utför pa? uppdrag av Stockholms Handelskammare.

Läs mer i Integritet i Fokus | Rewrite: Torbjörn Sassersson

Sida 1 av 6

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén