Månad: maj 2014

EU-domstolen tvingar Google ta bort irrelevanta sökträffar

Det ska bli möjligt inom ramen för rykteshantering på webben att få irrelevanta sökträffar om privatpersoner bortplockade från Google. Ett domslut har gett en spansk medborgare rätt i en tvist mot Google i EU-domstolen. Mannen hade stämt sökmotorföretaget och fått rätt.

Domslutet blir prejudicerande vilket innebär att privatpersoner som drabbas inte ska behöva gå de långa vägen och stämma sökmotorföretagen. Eftersom Google samlar in, behandlar och tillhandahåller personuppgifter är Google även ansvarigt för hur informationen används, resonerade EU-domstolen. Det finns redan tillämpliga EU-direktiv som ska skydda respekten för privatlivet. Sökmotorföretag är inte på något sätt undantagna från dessa regler och domslutet innebär ett stort steg för arbetet med PR och rykteshantering på webben.

Den spanske mannen hade haft obetalda räkningar och fastigheter som sålts på exekutiv auktion. Vid googling på mannens namn dök gamla sökträffar upp från 1998 som avslöjade hans privata ekonomi. När mannen 2010 klagade hos den spanska dataskyddsmyndigheten hävdade han att informationen blivit irrelevant. Han fick till slut rätt.

EU-domstolens beslut innebär att privatpersoner nu ska ha möjlighet att vända sig till sökmotorföretagen vilka måste granska anmälningar om att ta bort irrelevanta sökresultat.

Mot bakgrund av hur allvarligt detta ingrepp kan vara kan det inte motiveras endast av sökmotorleverantörens ekonomiska intresse av behandlingen”, skriver EU-domstolen.

Rykteshantering – Så här går du till väga

  • Kontakta sökmotorföretaget skriftligen
  • Kräv att sökmotorföretaget granskar om publiceringen strider mot de EU-direktiv som ska skydda den personliga integriteten

Sammanställning: Torbjörn Sassersson


Rykteshantering – Neanderthalare inte alls mer korkade än Homo sapiens

Neanderthal och Homo Sapiens

Föreställningen att Neanderthalare var korkade har ingen vetenskaplig grund, enligt nya rön. Forskare som studerat lämningar kan inte hitta bevis på dumhet. Kanske anledningen till den förändrade attityden började med DNA-evidens från 2010 som visar att Neanderthalarna ”försvann” för att de mixades med Homo sapiens, den moderna människan.

Text och foto: Torbjörn Sassersson

Den senkomna rykteshanteringen av Neanderthalarna kan alltså ha att göra med att vi delvis är dem och den kollektiva uppfattningen är att vi vill vara smarta. Kan vetenskapen vara så fåfäng? Ja, tydligen. I januari 2014 skrev SVT i en artikel att minst 20% av den moderna människans DNA-uppsättning består av neanderthal-gener.

”När man adderar ihop generna från olika människor kan man komma upp i 20 procent eller till och med 30 procent eller ännu mer av neandertalarens totala genom som finns i nu levande människor”, sa Svante Pääbo, professor i evolutionär antropologi vid Max-Planck-institutet i Leipzig till SVT.

År 2010 skrev National Geographic i artikeln: ”Neanderthals, Humans Interbred—First Solid DNA Evidence” att den moderna människan idag har 1-4% neanderthal-gener i kroppen. Idag anser forskarna alltså att det kan handla om 20-30% eller mer!

Nu brinner det i knutarna. Rykteshanteringen är i full sving för att rädda Homo sapiens rykte (snarare än Neanderthalarnas) och senast igår skrev The Guardian: ”Neanderthals were not less intelligent than modern humans, scientists find”.

Tidningen fortsätter med att konstatera:

”They said scientists had fuelled the impression of Neanderthals being less than gifted in scores of theories that purport to explain why the Neanderthals died out while supposedly superior modern humans survived.”

The Guardian skriver att mängder av vetenskapliga teorier publicerats som förklarar Neanderthalarnas försvinnande med att de måste ha varit mer ”oskickliga”. Det finns dock ett annat sätt att se på detta och den innebär att Neanderthalarna helt enkelt inte alls var mer korkade än den moderna människan.

Text och foto: Torbjörn Sassersson

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén