Hur långt är antihumanister,  skeptiker, nyateister och sjukvårdspersonal villiga att gå för att hämma människors yttrande- och valfrihet? Vilken typ av metoder använder de i sina försök att skrämma människor till tystnad, styra beslutsprocesser eller främja sina egna övertygelser? 

Bloggen Infilteredperception kommer att ge konkreta exempel på Cyberstalking-metoder som används i försök att begränsa människors yttrandefrihet, för att undertrycka det fria flödet av information, andra trosuppfattningar och ideal.

Läs mer (på norska)