Mobbning i arbetslivetAnnika Strandhäll på fackförbundet Vision debatterar i SvD att det finns en lucka i svensk lagstiftning som gör att anställda kan frysas ut och systematiskt mobbas av kollegor utan att någon ställs till svars. Det vill Vision ändra på. Därför presenterar Strandhäll och flera andra som signerat debattartikeln ett riksdagsseminarium och ett konkret lagförslag mot trakasserier som gäller för alla anställda.

”Visions lagförslag innebär att arbetsgivare får ett tydligare ansvar att ta tag i situationer när någon blir trakasserad på arbetsplatsen. Begreppet trakasserier innefattar fysiskt, verbalt eller annat uppträdande som orsakar någon skada eller obehag och kränker dennes värdighet. Uppträdanden som för omgivningen kan framstå som isolerade och harmlösa kan övergå till att bli trakasserande när de upprepas, och då den som blir utsatt klargör att beteendet är kränkande.”

”Vision har sedan länge förespråkat att ett nationellt kunskapscentrum med uppgift att stödja arbetsgivarna i deras arbete mot mobbning bör instiftas. Men det krävs också en lagstiftning som skyddar den utsatte. Det är en viktig del i att bekämpa mobbning på arbetsplatserna.”

”Eftersom så lite hänt trots en medvetenhet om problemet vill Vision presentera ett konkret förbättringsförslag till Sveriges lagstiftare, för att vi alla ska få ett bättre arbetsliv. Vi hoppas att vårt förslag ska blåsa liv i debatten igen och att det denna gång ska handla om konkreta åtgärder.”

Läs hela debattartikeln