Ryktesspridning från missnöjda kunder, nedskärningar och förlorad kompetens är svenska småföretagares största rädslor. Det visar en ny småföretagarundersökning från försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Efter oro över negativ ryktesspridning och nedskärningar, ser småföretagare en risk i om en kompanjon eller en anställd som innehar värdefulla kompetenser för företaget blir allvarligt sjuk eller lämnar sin position (27 procent). De risker som småföretagare uppger att de oroar sig minst för inkluderar risk för hackers (7 procent) och möjligheter till nödvändig finansiering (6 procent).

Läs mer på Trygg Hansa