Rykteshantering: Etiska principer

Rykteshantering som även kallas Online Reputation Management (ORM) kan användas för att skapa ett gott rykte eller rädda ett skadat rykte, men ORM kan även användas för att förstöra för en individ eller en organisation genom att urholka trovärdighet och skapa badwill. Jag har redan från början tagit ställning för att verka för det goda. Min inriktning är därför att för mina kunder praktisera en hög nivå av etiskt tänkande och handlande.

Jag arbetar inte för bad guys, men jag arbetar gärna emot dem. Jag skyddar även mina klienter från destruktiv ryktesspridning som iscensätts av mindre etiska ORM-bolag som vi garanterat kommer att se på marknaden från och med nu och framåt.

Kontakta mig för en diskussion