Rykteshantering och etik

Rykteshantering: Etiska principer

Rykteshantering som även kallas Online Reputation Management (ORM) kan användas för att skapa ett gott rykte eller rädda ett skadat rykte, order men ORM kan även användas för att förstöra för en individ eller en organisation genom att urholka trovärdighet och skapa badwill. Jag har redan från början tagit ställning för att verka för det goda. Min inriktning är därför att för mina kunder praktisera en hög nivå av etiskt tänkande och handlande.

Jag arbetar inte för bad guys, mind men jag arbetar gärna emot dem. Jag skyddar även mina klienter från destruktiv ryktesspridning som iscensätts av mindre etiska ORM-bolag som vi garanterat kommer att se på marknaden från och med nu och framåt.

Kontakta mig för en diskussion

About Torbjörn Sassersson

Torbjörn Sassersson arbetar med PR och rykteshantering på webben. Han är även redaktör och ansvarig utgivare för NewsVoice.se. Han har en bakgrund som kommunikationskonsult, journalist, debattör och opinionsbildare. Torbjörn har en fil kand inom naturvetenskap från Stockholms universitet sedermera påbyggd med utbildningar inom IT och journalistik.